© Perspectief Uitgevers 2019

 

GEO-VORMING.NL is de website naast het boek ‘De vorming van het land. Geologie en geomorfologie’ (Auteurs: Esther Stouthamer, Kim Cohen, Wim Hoek. Perspectief Uitgevers, 9e herziene druk 2023. ISBN 978 94 91269 264) en het boek ‘Landschap in delen. De fysisch-geografische regio’s’ (Auteurs: Henk Berendsen, Esther Stouthamer, Kim Cohen, Wim Hoek. Perspectief Uitgevers, 6e herziene druk 2021. ISBN 978 94 91269 24 0).

Door
De website wordt beheerd door Perspectief Uitgevers in samenwerking met de auteurs.

Voor
Iedereen die geïnteresseerd is in (de vorming van) het landschap van Nederland en omgeving, in het bijzonder universitaire studenten (fysische) geografie, aardwetenschappen en aanverwante opleidingen, studenten die in het hoger beroepsonderwijs een lerarenopleiding of andere opleiding volgen, en docenten aardrijkskunde / fysische geografie/geologie en andere professionals, bijvoorbeeld archeologen.

Inhoud

·       Beschikbaar stellen van de figuren uit het boek; gebruik is toegestaan met volledige bronvermelding.

·       Bieden van oefenopgaven bij de hoofdstukken.

·       Linken naar relevante websites.

Productie
GEO-VORMING.NL is een internetproject van Perspectief Uitgevers, Utrecht (www.perspectiefuitgevers.nl), in samenwerking met MWProjects, Haaren (www.mwprojects.nl).

FOTO

De foto op de homepage is gemaakt door Astrid Ruiter.

Bestellen