In 2019 is de reeks over de fysische geografie van Nederland vernieuwd. De boeken, nu drie, geven een breed overzicht van de fysische geografie van ons land, maar zijn ook zelfstandig te lezen. Bij het drieluik is er één website: www.geo-vorming.nl. De boeken – die zeer rijk zijn geïllustreerd, zijn zodanig opgezet dat de lezer ook zonder uitgebreide kennis van andere vakgebieden (geologie, klimatologie, bodemkunde, hydrologie) de inhoud kan begrijpen.

Het eerste deel De vorming van het land – Geologie en geomorfologie (8e druk verschenen in 2020) beschrijft de geologische en geomorfologische wordingsgeschiedenis van Nederland, inclusief de verschillende afzettingsmilieus die voorkomen en die bepalend zijn (geweest) voor het huidige landschap.

 

Vernieuwd boek

Het tweede boek Landschap in delen – De fysisch-geografische regio’s (5e, herziene druk verschenen in het najaar van 2019), geeft een overzicht van de landschapscomponenten (geofactoren) gesteente, reliëf, klimaat, bodem, water en mens, voor zover ze van betekenis zijn of zijn geweest voor het huidige Nederlandse landschap en de fysisch-geografische regio’s. in dit boek zijn de vorige edities van Landschap in delen en Landschappelijk Nederland geïntegreerd.

 

Waarderen van landschappen

Het derde boek Landschap waarderen – Onderlegger voor natuur- en milieubeheer (eveneens verschenen in najaar 2019) brengt hoofdstukken samen die de grondlegger van de serie, Henk Berendsen, heeft geschreven over onder andere klimaatverandering, flora en fauna, landschap en natuur, en milieu. Deze zijn afkomstig uit de eerdere editie van Landschap in delen.

 

De auteurs

Dr. Henk J.A. Berendsen (1947-2007), was vanaf 1973 als fysisch-geograaf verbonden aan Rijksuniversiteit Utrecht, later Universiteit Utrecht, van 1985 tot 2005 als universitair hoofddocent. In de jaren negentig publiceerde hij het vierdelige standaardwerk Fysische Geografie van Nederland. In 2005 ontving Henk Berendsen de prestigieuze Van Waterschoot Van der Gracht Penning.

Dr. Esther Stouthamer is universitair hoofddocent/- onderzoeker Fysische Geografie en Kwartairgeologie, Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht.

Dr. Kim M. Cohen is universitair docent/onderzoeker Kwartairgeologie en Paleografie, Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht.

Dr. Wim Z. Hoek is universitair hoofddocent/-onderzoeker Geomorfologie en Kwartairgeologie, Departement Fysische Geografie, Universiteit Utrecht.

Aan de drie boeken hebben talrijke andere specialisten eveneens bijdragen geleverd.